Editiepajot : Nieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei
Niet dat hij veel in zijn apotheek stond met een witte stofjas, maar de 60 jarige Michel Merckx- inderdaad de broer “van”-gaat met pensioen en hangt zijn witte apothekersjas definitief aan de kapstok. En in Sint-Genesius-Rode zal het wennen worden, immers in al die jaren werd “de apotheek van Merckx” een begrip in de gemeente!
Hoe het toch allemaal kan lopen…. Michel Merckx studeerde af als apotheker aan de VUB op de Bierenberg in Sint-Genesius-Rode. “Af en toe zakten wij met de medestudenten af naar het centrum van de gemeente om een pint te pakken bij Adeline. Ik kwam dan ook in feite “thuis” toen ik in 1977 de kans kreeg de apotheek over te nemen van “Debeys” in het centrum van de gemeente. Men kwam ook bij mij terecht omdat ik perfect tweetalig was en ben.”
Van al die jaren in zijn apotheek bleef voor Michel alvast bij dat hij heel veel mensen leerde kennen… “ik maakte ook veel miserie mee en kon vaak ook echt helpen. Talrijk waren de sociale contacten en dikwijls maakte men van zijn apotheker ook een dokter. Wanneer het kon, hielp ik ze verder, in het andere geval moest ik ze door sturen.” Ook is de manier van werken erg veranderd… “Er komt heel wat meer administratie bij te pas en ook de prijzen van de medicijnen schoten de hoogte in. Vroeger was het ook heel wat persoonlijker en familiair , zowel met de leveranciers als het cliënteel. “
Michel Merckx is ook erg opgetogen over het feit dat hij steeds kon werken met voorbeeldig en bekwaam personeel en is dan ook heel gelukkig dat hij de zaak kan over laten aan Linde Stegen die al meer dan vijf jaar bij hem in dienst was.
En of hij nu in een donker gat valt? “Men heeft mij al gewaarschuwd, maar ik denk het niet. Ik was al lid en secretaris van WTC De Hoek en zal in de toekomst terug meer op de fiets kruipen, o.m. met Eddy en zijn vroegere ploegmaats. Ook vergezel ik vaak mijn broer Eddy naar buitenlandse wedstrijden, beurzen en andere activiteiten, zowel in Europa als over de plas. Dank zij hem kom ik ook regelmatig in contact met journalisten, organisatoren(o.m. Ronde van Frankrijk) en dgl zodat ik wel niet veel thuis zal zijn. En wanneer men mij nodig heeft in de apotheek, in Rode of elders, zal ik heel graag een handje toesteken.