WTC DE HOEK

NIEUWE LEDEN

Interesse in onze club ?   Stuur een mail naar info@wtcdehoek.be en we helpen u verder.

NIEUWE LEDEN

Hieronder in ’t kort wat info en richtlijnen.

Kandidaatleden nemen best eerst contact op met het bestuur, of een ander lid, om de groepsindelingen te kennen.

U kan 3 keer meerijden om te testen, nadien vragen we u lid te worden.  Dit om verzekeringsredenen, en uiteraard uit respect voor onze sponsors.

We vertrekken voor de fietstochten op het Winderickplein (Alsemberg). De vertrekuren van de groepen variëren. Het is dus aangewezen indien u nog niet over een programma beschikt om de baankapitein en/of een bestuurder te raadplegen.

Het lidgeld bedraagt 30 € inclusief een verzekering tov. derden.

Let wel : het gaat hier niet om een “omnium” verzekering. Bij een ongeval komt eerst uw persoonlijke familiale verzekering in aanmerking, alvorens de verzekering van de club wordt aangesproken.

Clubkledij is voor leden verplicht, zie CLUB – KLEDIJ.

We wensen u alvast veel fietsgenot  !

Het bestuur.

NB: Wij vragen lidgelden, deelname aan uitstappen, enz…enkel te betalen via onze bankrekening : BE16 9733 8456 0574.

Hereafter some info and guidelines.

Candidate Members better first contact the management, or another member, to know which group fits you best.

U can join our rides 3 times, afterwards we ask you to become meber.   This for insurance reasons, and out of respect for our sponsors.

Each trip starts at the Winderickxplein (Alsemberg). The time of departure of the various groups is different. It is recommended to carefully check the programs and if you are not yet in possession of one, you can always contact the captain of your group and/or consult one of our administrators.

The membership fee with WTC DE HOEK is € 30,- including an insurance as regards to a third party.

Attention : This is not an “omnium” insurance. In case of an accident your personal family insurance has to be taken into account before the insurance of the club will intervene.

Club clothing is mandatory for members, see CLUB – KLEDIJ.

We wish you a lot of cycling fun !

The Management.

P.S. We ask to effect all payments, i.e. membership, participation to excursions,… only via our bank account : BE16 9733 8456 0574.

Clubkledij verplicht voor leden ! Klik hier voor meer informatie.