WTC De Hoek

INFO LEDEN

ALGEMENE INFO

Rekening-nummer : BE16 9733 8456 0574
Lidgeld : 30 EUR
Clubhuis : Cafetaria Zwembad Wauterbos
Doornlarenhoofdstraat 3/101
1640 Sint-Genesius-Rode
Ondernemingsnummer : 0456.190.010
Maatschappelijke zetel : Tenbroekstraat 10
1640 Sint-Genesius-Rode
België

VERZEKERING

Belangrijk ! Ingevulde formulieren niet opsturen naar de verzekering maar enkel aan het secretariaat/bestuur bezorgen !

Polisnummer van onze verzekering is 0028682071.

Interesse in de club ?   Stuur een mail naar info@wtcdehoek.be en we helpen u verder.

NIEUWE LEDEN

Hieronder in ’t kort wat info en richtlijnen.

Kandidaatleden nemen best eerst contact op met het bestuur, of een ander lid, om de juiste groepsindeling te kennen.

U kan 3 keer meerijden om te testen, nadien vragen we u lid te worden.  Dit om verzekeringsredenen, en uiteraard uit respect voor onze sponsors.

Het lidgeld bedraagt 30 € inclusief een verzekering tov. derden.

Let wel : het gaat hier niet om een “omnium” verzekering. Bij een ongeval komt eerst uw persoonlijke familiale verzekering in aanmerking, alvorens de verzekering van de club wordt aangesproken.

We vetrekken voor de fietstochten op de parking van Zwembad Wauterbos (hoofdingang). De vertrekuren van de groepen variëren. Het is dus aangewezen indien u nog niet over een programma beschikt om de baankapitein en/of een bestuurder te raadplegen.

Clubkledij is voor leden verplicht, zie CLUB – KLEDIJ.

We wensen u alvast veel fietsgenot  !

Het bestuur.

NB: Wij vragen lidgelden, deelname aan uitstappen, enz…enkel te betalen via onze bankrekening : BE16 9733 8456 0574.

Hereafter some info and guidelines.

Candidate Members better first contact the management, or another member, to know the right group.

U can join our rides 3 times, afterwards we ask you to become meber.   This for insurance reasons, and out of respect for our sponsors.

The membership fee with WTC DE HOEK is € 30,- including an insurance as regards to a third party.

Attention : This is not an “omnium” insurance. In case of an accident your personal family insurance has to be taken into account before the insurance of the club will intervene.

Each trip starts at the parking of the cafetaria of the Swimming Pool Wauterbos (main entrance). The time of departure of the various groups is different. It is recommended to carefully check the programs and if you are not yet in possession of one, you can always contact the captain of your group and/or consult one of the administrators.

Club clothing is required for members, see CLUB – KLEDIJ.

We wish you a lot cycling fun !

The Management.

P.S. We ask to effect all payments, i.e. membership, participation to excursions,… only via our bank account : BE16 9733 8456 0574.

Clubkledij verplicht voor leden ! Klik hier voor meer informatie.