echtgenote van Willy Ramaekers

Wat zij voor ons allen heeft gedaan,
is met geen woorden te beschrijven.

Haar kennen was haar beminnen.

Overal waar zij kon, heeft zij goed gedaan
en was zij steeds bereid anderen te helpen.

Zelden of nooit verloor zij haar glimlach of haar goed humeur.

Haar eenvoud dwong ieders eerbied af.