Amper een week na onze oud-voorzitter Steenhouwer is onze gewezen penningmeester Eddy Demunter overleden op 24.12.2010, dag voor kerstmis. Hij werd geboren op 07.02.1947 en was dus amper 63 jaar oud.

Eddy was een populaire figuur in Rode en beter bekend als “den Dizze”.
Hij nam zeer jong het wegenbouw/grondverzet bedrijf van zijn grootvader over en baatte later ook met zijn echtgenote José het welbekende wassalon Ipso Wash uit in de Hoek , het gehucht van Rode waar hij zijn gans leven verbleef.
Den Dizze was de eerste “officiële” penningmeester van WTC de Hoek, bestuurfunctie die hij vanaf het ontstaan van de WTC een 10-tal jaar bekleedde.
Dizze was een “verenigingsman” hij was bestuurder in tal van sportclubs en verenigingen, waaronder:
– Penningmeester van Wtc de Hoek
– Bestuurslid en trainer van de voetbalclub de Hoek
– Hulptrainer en afgevaardigde bij de jeugd van KFC La Rhodienne
– Speler bij de Veteranen van De Hoek in het seizoen 1987-1988.
– Drijvende kracht van de ploeg van Rode bij “ Spel zonder Grenzen” in de jaren 80.
– Bestuurslid en speler van kaatsbalclub “den Balle d’or”
– Medewerker en presentator bij Radio Ro
– Technieker bij kabaretgroep Komma
– Medewerker bij de “Oli-cup”
– Gemeenteraadslid in Rode

Wij bieden zijn echtgenote José, zijn kinderen Véronique, Steve , zijn kleinkinderen en de ganse familie onze oprechte deelneming in deze zware beproeving.
De begrafenis zal plaatshebben op maandag 3 januari om 10.00 uur in de kerk van de Hoek te Rode.