1981 27 september 2.144 deelnemers in realiteit 1.302 deelnemers volgens de mythe

Micha Marah zingt ‘Ik hou van alle zes’
We schrijven 19 mei 1981 als André lerminiaux en Mija De Greef van de actiegroep ‘Wij houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen’ in Sint-Genesius-Rode afspraak hebben met de mensen van Wielertoeristenclub De Hoek. Bedoeling is met de ‘Bruine Ronde rond Brussel’ een fietstocht te organiseren langs achttien randgemeenten, waaronder de zes
faciliteitengemeenten.

De wielertoeristen krijgen als extraatje een klimtijdrit op de Lindestraat voorgeschoteld. Minder geoefende fietsers zouden hun sympathie kunnen betuigen door deel te nemen aan een kleinere tocht in de omgeving van Sint-Genesius-Rode -de enige van de zes faciliteitengemeenten met een Vlaamse meerderheid in het gemeentebestuur -waar het tijdens het laatste weekend van september bovendien kermis is. Om ook de niet-fietsers en andere sympathisanten mee te krijgen werd ook beslist een gezinswandeling uit te stippelen en een volkssportencircuit uit te werken.
De naam ‘Bruine Ronde rond Brussel’ veranderde vrij snel in ‘de Gordel’. Bruin was aanvankelijk gekozen omdat het een politiek neutrale kleur was en men in de aan- loop naar de gemeenteraadsverkiezingen onpartijdig wilde blijven. De Gordel was een verwijzing naar de ‘Gordel van smaragd’ waarover Multatuli het in zijn Max Havelaar had als hij de Insulinde (de voormalige Nederlandse kolonie ‘Nederlands Indië’, het huidige Indonesië) beschreef: ’t Prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel van smaragd’.

De Bloso-inspectie- dienst Brabant riep de Gordel uit tot de eerste Sport+ klassieker van Brabant.

Al van bij de eerste editie was er sprake van een Gordellied dat het evenement moest promoten. Micha Marah werd bereid gevonden de actie te steunen met het speciaal geschreven en gecomponeerd nummer ‘Ik hou van alle zes’. Het plaatje werd grijsgedraaid op de lokale vrije radio’s, tot het botste op de censuur van de openbare omroep. De tekst bevatte de naam van de politieke par- tij FDF en dat mocht niet in de periode voor de verkiezingen. Met een voor die tijd bijzondere technische ingreep werd ‘FDF’ op band vervangen door ‘alle zes’, en het lied kon opnieuw worden uitgezonden.

Om andere gemeentebesturen bij de Gordel te betrekken, nodigde burgemeester Puck Algoet haar collega-burgemeesters uit heel Vlaanderen uit. De burgemeesters van Aalst, Sint-Pieters-Leeuw, Overijse, Mortsel, Vilvoorde, Menen, Hoeilaart, Buggenhout, De Pinte, Beersel en Brakel gingen op deze uitnodiging in. Op de invalswegen naar Sint-Genesius-Rode deelden medewerkers mappen uit met daarin alle nuttige informatie om het evenement vlot te laten verlopen. De automobilisten werd aangeraden hun radiozenders af te stemmen op Radio Ro om het gebeuren te kunnen volgen.
Ook VTB-VAB werd ingeschakeld om het evenement via haar vele lokale vertegenwoordigers in Vlaanderen te pro- moten. Op de dag zelf hielpen zij de pechvogels op de parcours.

Op de promotiestand aan de Lindestraat werden t-shirts met de ‘Wij houden van…’-slogan verkocht. Een pril- le vorm van merchandising. Ook werden de jongste, de oudste én de deelnemer die het verst van Sint- Genesius-Rode vandaan woonde, in de bloemetjes gezet.

Hoewel in totaal 2.144 deelnemers aan deze eerste Gordel werden geteld, hielden de organisatoren het graag op het symbolische getal van 1.302. Die gingen allemaal naar huis met een Gordelmedaille.

1982 29 augustus 2.600 deelnemers

Het succes van de eerste Gordel deed de organisatoren al snel besluiten een tweede editie te organiseren. De gemeenteraadsverkiezingen van begin oktober lagen nu echter vlakbij en daarom werd het voor de actiegroep en voor het Bloso een hele opdracht om de kerk in het midden te houden.

Tijdens de voorbereidende vergaderingen werd beslist dat het overschot van de medailles van het jaar voordien opnieuw zou worden gebruikt. Maar de tekst ‘Wij houden van alle mensen die het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen’ werd aan het oog onttrokken door de medaille in een doosje te kleven. Wielerclub De Hoek doopte de Gordel zelfs om tot ‘Brabantse Pijl voor Wielertoeristen’ om zo de binding met de Vlaamse zaak af te zwakken. Opmerkelijk is ook dat de inschrijvingen dit keer niet gebeuren in het gemeentehuis waar CVP-burgemeester Algoet de plak zwaait, maar in Ons Parochiehuis waar de Volksuniegetinte partij- aanhangers ‘Voor Rode’, die sterk vertegenwoordigd zijn in de meewerkende verenigingen, zich beter thuis voelen.

Toch komen op deze editie meer deelnemers opdagen dan het jaar voordien. En omdat meer lokale verenigingen hun medewerking verleenden, werd ook het activiteitenaanbod uitgebreid. Wielertoeristen konden kiezen voor de Gordel die hen over 100 kilometer doorheen de 18 gemeenten rond Brussel bracht. Minder geoefende fietsers konden terecht op het 35 kilometer lange familiegordeltje.ln de namiddag testten de deel- nemers aan de fietstocht nog eens hun vermogen in de klimtijdrit op de Lindestraat.
Het aanbod voor de wandelaars werd in deze tweede editie sterk uitgebreid met de wandeling ‘Rode op het randje af’ (28km), de Vijverketenwandeling (15km) en de Terkluizenwandeling (8km).

1984
3de uitgave van de Gordel, Rik Van Looy kwam de wtc een handje toesteken bij de inschrijvingen