De handelsvereniging voor middenstanders van Groot-Beersel reikte begin oktober de titel van “Ambassadeur van Beersel” uit.
Niemand minder dan clublid Richard Hahn (groep 2), chef van het sterrenrestaurant L’Ecailler du Palais Royal (Zavel-Brussel) mocht deze titel in ontvangst nemen.
Het bedrijf dat tijdens de afgelopen maanden het meest in de kijker liep en ook grondig uitbreidde was onze sponsor Johan Ollivier, hij schonk o.m. de wagen aan Miss Dworp.
Het bestuur en de leden wensen onze clubleden van harte proficiat met deze benoeming.