Fotoalbum

Samenvatting Algemene Vergadering 03 december 2011

Na ontvangst van de leden en genodigden wordt het jaarfeest om 19.30 uur geopend door de
voorzitter . Hij verwelkomt de sponsors en de leden.

De diverse uitstappen naar zowel Riemst en de Alpen verliepen vlekkeloos.

De clubuitstap volgend jaar zal doorgaan naar het Zwarte Woud en dit op 26, 27 en 28 mei
2012. We zullen verblijven in hotel “Zum Walkstein” in Oberwolfach.
De klimmers trekken volgend jaar naar de Vogezen om deel te nemen aan het brevet van de 3
ballons waar er kan gekozen worden uit tochten van 110 of 200 km. Deze 2 uitstappen komen in
aanmerking voor een financiële tussenkomst van de clubkas. Andere groepsuitstappen kunnen

eveneens van de tussenkomst genieten op voorwaarde dat het over een meerdaagse met
overnachting gaat. Natuurlijk kan elk lid maar eenmaal aanspraak maken op de tegemoetkoming
van de clubkas. Verder inlichtingen zullen tijdig verschijnen in de clubblad van januari 2012.

De Stoempkermis 2012 gaat door op 27, 28 en 29 januari 2012.

Aangezien 15 augustus volgend jaar op een woensdag valt en de meeste onder ons op donderdag
moeten werken hebben we besloten om het feest te organiseren op vrijdag 17 augustus.
Het gaat terug in Hof Ter Nering in Beersel.
De daguitstap van woensdag blijft vanzelfsprekend behouden.

De kalender 2012 met de wekelijkse fietsuitstappen van de 5 groepen zal tegen half februari
opgesteld en verdeeld worden.

Het lidgeld blijft ongewijzigd op 25,00 €.
Om praktische redenen en om geen vergissingen of misverstanden te creëren vragen wij
de leden het lidgeld te storten op de bankrekening van de club en dit voor 1 maart 2012 als
uiterste datum.

Zoals de statuten het voorzien na hun mandaat van 2 jaar waren al de bestuursleden uittredend
Mil Vercammen, Michel Mougros, Manu Dewit, Fabian Dermaut en Gust Feyaerts hebben zich
opnieuw kandidaat gesteld.
Het bestuur werd verkozen met 99,000000000 % van de stemmen voor een termijn van 2 jaar.
Er zijn geen aanvragen tot wijzigen van de statuten ingediend.
Tot slot bedankt de voorzitter de bestuursleden die zich voor het welzijn van de club hebben
ingezet.
Bij de eerstkomende vergadering zullen de mandaten vastgelegd worden.

Daarop volgde het kasverslag van het boekjaar 2010-2011 en de begroting 2012 werd
voorgesteld gevolgd door het aflezen van het verslag door Cindy Petroons, die werd aangeduid
met Steve Wayaert als revisor.

Het bestuur bedankt ook de sponsors met het schenken van een bloemboeket aan hun
echtgenotes Brigitte en Anchy.

Het bestuur bedankte eveneens Lisette, Ilona en Henri die niet konden aanwezig zijn voor het
offreren van het aperitief en vooral voor de goede zorgen waarmee zij ons wekelijks na de
fietsuitstappen verwennen.

Het bestuur bedankte al de mensen die hebben bijgedragen tot het geslaagde jaarfeest.

Rob Geeraerts en Guy Duvivier werden bedankt met een gepast geschenk voor hun inzet tijdens
de clubuitstappen.

De echtgenotes van de sponsors reikten met het bestuur de trofeeën aan de groepslaureaten:

Groep 1 : Wim Denayer
Groep 2 : Erwin Weets
Groep 3 : Gilbert Sas
Groep 4 : Gilbert Billiau
Groep 5 : Louis Deryck

Huldiging van de clublaureaat, dit jaar was het Steve Wayaert van groep 1.

Na het officieel gedeelte protocol volgende een lekkere buffet aansluitend met muziek tot in de vroege uurtjes.