Fotoalbum

Speech bestuur

Van harte welkom op ons jaarfeest 2008 dat voor de eerste maal in de Parochiezaal plaats heeft.

Ik verwelkom onze oud-voorzitter, de Heer Henri Steenhouwer beter gekend als “ de Stella”. Henri was gedurende 18 jaar clubvoorzitter. Zijn boezemvriend en ex-secretaris Michel Merckx kan vanavond door andere verplichtingen spijtig genoeg niet aanwezig zijn.

<speech Stella>

Zoals jullie reeds is bekend vieren wij het 35 jaar bestaan van de Club.
Bij deze gelegenheid bieden zowel onze sponsors als de club jullie een geschenk aan .
Het geschenk zal jullie later door de baankapiteins worden overhandigd.

2008 was een jaar zonder al teveel noemenswaardige gebeurtenissen.

De stoempkermis was gewoontegetrouw een voltreffer. In 2009 gaat hij door van 30 januari tot 1 februari wel in deze zaal en dus niet meer in De Hoek.
Het bestuur rekent terug op uw medewerking, een tweetal dagen inzet per jaar voor uw club moet toch kunnen.

Er waren zoals steeds enkele valpartijen met lichte maar spijtig genoeg ook met zware kwetsuren tot gevolg .Wij hopen iedereen fit en wel terug op de fiets te zien in 2009.
De diverse uitstappen naar zowel de Moezel, de Pyreneeën als naar Limburg genoten veel belangstelling en zijn feilloos verlopen . Bij deze onze dank voor de inzet van iedereen die aan de organisatie deelnam.

Onze jaarlijkse uitstap, op 15 augustus, werd met een brunch in villa Fantasia afgesloten . Ondanks de tegenvallende belangstelling heeft het bestuur besloten om volgend jaar naar villa Fantasia terug te keren. Doch deze keer zullen we na het eten een discobar voorzien voor zij die na de fietstocht nog een beetje jus in de benen hebben.

Tenslotte dringen we er nogmaals op aan tijdens het seizoen de gesponsorde kledij te dragen . Aan de baankapiteins om erover te waken dat dit effectief ook zo geschied. Vergeet niet dat de sponsors, ook dit jaar, grote financiële inspanningen hebben geleverd om samen met het bestuur jullie een geschenk voor het 35 jarig bestaan van de club te kunnen aanbieden.

Ik wens nogmaals onze sponsors, het bestuur en de baankapiteins te bedanken voor hun steun, hun inzet en de geleverde inspanningen tijdens het afgelopen jaar en geef nu het woord aan de secretaris.

Daar vorig jaar zich niemand kandidaat bestuurslid heeft gesteld heeft het bestuur Fabian Dermaut gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Zoals de statuten het voorzien wordt zijn kandidatuur vandaag ter goedkeuring voorgedragen.
<niemand heeft bezwaar>

Voor 2009 plannen wij om nogmaals naar de Moezel te gaan.
Hetzelfde hotel werd reeds vastgelegd en de uitstap zal doorgaan van 28 mei tot 01 juni.
Er werd voor 2 formules gekozen.
In plaats van met de bus te vertrekken op zaterdag , kan er ook op donderdag 29 mei vertrokken worden met de fiets.

Johnny Vermoesen staat in voor de organisatie van de fietstocht van ongeveer 270 km. De eerste dag staat er 160 km op het programma met overnachting in Waismes in de buurt van Malmedy . De tweede dag rijden we dan door tot op onze bestemming .
Meer uitleg en praktische modaliteiten zullen jullie in het volgende clubblad vinden.

Voor de berggeiten onder ons, zal de uitstap 2009 richting Alpen gaan. Hierover ook later meer. Ik wens er wel op te wijzen dat het bestuur de organisatie in handen zal nemen.

En zoals naar jaarlijkse traditie wordt de definitieve kalender van de vijf groepen tegen half februari 2008 opgemaakt en via E-mail of de baankapiteins verspreid.

Op 13 en 14 december zal WTC De Hoek opnieuw opgesteld staan tijdens de kerstmarkt. Iedereen is uiteraard welkom. Het eerste drankje wordt aan al de leden gratis aangeboden.

Het lidgeld blijft ongewijzigd op 25,00 €.
Om praktische redenen en om geen vergissingen of misverstanden te creëren vragen wij u het lidgeld te storten op de bankrekening van de club en dit voor 01 februari 2009 als uiterste datum.

Uiteenzetting begroting 2009 en aansluitend goedkeuring door de aanwezige leden.
Financiëel jaarverslag 2008.
Aflezen van het jaarverslag door één van de revisoren.
Goedkeuring jaarrekeningen door de aanwezige leden.
Tekenen jaarverslag door revisoren + bestuur.

Traditiegetrouw schenken wij bloemen aan de echtgenotes van de sponsors.
Ik vraag mevrouw Ollivier en mevrouw Godeau even naar voor te komen om een boeket in ontvangst te nemen

Wij danken ook Lisette, Ilona en Henri niet alleen voor het aperitief dat ze vanavond aanbieden, maar ook voor de goede zorgen waarmee zij ons wekelijks of bij sommigen dagelijks ontvangen en verwennen.

Wij danken Staf voor de steun tijdens de clubuitstappen.

Ik vraag mevrouw Ollivier en mevrouw Godeau, even naar voor te komen, om de laureaten te feliciteren en de prijzen uit te reiken.
Laureaat Groep 1 Denayer Wim
Laureaat Groep 2 Paesmans Hugo
Laureaat Groep 3 Sas Gilbert
Laureaat Groep 4 De Cock Hugo
Laureaat Groep 5 Michiels François

En Clublaureaat 2008 is: Jean-Pierre Desmedt

Hiermee sluiten wij het officiële gedeelte af, smakelijk eten en nog een gezellige avond.
Onze vrienden traiteurs Jo en Koen zorgen voor de begeleiding en de coördinatie van het buffet.

Nog een prettige avond verder, smakelijk eten en veel dansplezier.

Het bestuur,

Mil, Michel, Gust, Fabian, Manu.