Fotoalbum

Samenvatting speech bestuur

Na ontvangst van de leden en genodigden wordt het jaarfeest om 19.30 uur geopend door de voorzitter .
Hij verwelkomt de sponsors en de leden.
De oproep van het bestuur om steeds de nieuwe kledij te dragen werd in het algemeen door de leden goed opgevolgd. Zoals vorige jaren werd 2007 ook ontsiert door diverse valpartijen.
De diverse uitstappen naar zowel de Vogezen, de Alpen als naar Nederland verliepen vlekkeloos. De clubuitstap volgend jaar zal doorgaan naar de Moezel en dit op 14 tot 16 juni 2008. We zullen verblijven in hotel Rebstock in Buttig-Fankel nabij Cochem verder inlichtingen zullen tijdig verschijnen in de clubblad van Januari 2007.
De Stoempkermis 2008 gaat door op 8,9 en 10 februari.
Volgend jaar op 15 augustus gaan wij brunchen in Villa Fantasia te Halle. Verdere details horen jullie later wel.
De kalender 2008 met de wekelijkse fietsuitstappen van de 5 groepen zal tegen half februari opgesteld en verdeeld worden.
Op 8 en 9 december zal WTC De Hoek opnieuw opgesteld staan tijdens de kerstmarkt.
Het lidgeld blijft ongewijzigd op 25,00 €.
Om praktische redenen en om geen vergissingen of misverstanden te creëren vragen wij de leden het lidgeld te storten op de bankrekening van de club en dit vóór 31 januari 2008 als uiterste datum.
Er werd 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van overleden lid Jean Gijssens beter gekend als bolleke.
Zoals de statuten het voorzien na hun mandaat van 2 jaar waren al de bestuursleden uittredend
Christian Nekkebroek en Staf Volders wensten hun kandidatuur niet meer te verlengen
Mil Vercammen, Manu Dewit en Michel Mougros hebben zich opnieuw kandidaat gesteld..
Eén nieuwe kandidatuur als bestuurder werd ingediend, met name Gust Feyaerts.
Bij groep 2 wenste Viktor zijn kandidatuur als baankapitein niet meer te verlengen.
Tot slot bedankt de voorzitter de bestuursleden die zich voor het welzijn van de club hebben ingezet.

Er zijn geen aanvragen tot wijzigen van de statuten ingediend.
Het bestuur werd verkozen met 98 % van de stemmen voor een termijn van 2 jaar.
Bij de eerstkomende vergadering zullen de mandaten vastgelegd worden.
Daarop volgde het kasverslag van het boekjaar 2006-2007 en de begroting 2008 werd voorgesteld gevolgd door het aflezen van het verslag door Eric Steenhouwer, die werd aangeduid met Johnny Vermoesen als revisor.
Het bestuur bedankt ook de sponsors met het schenken van een bloemboeket aan hun echtgenotes Brigitte en Anchy.
Het bestuur bedankte eveneens Lisette, Ilona en Henri die niet konden aanwezig zijn voor het offreren van het aperitief en vooral voor de goede zorgen waarmee zij ons wekelijks na de fietsuitstappen verwennen.
Het bestuur bedankte al de mensen die hebben bijgedragen tot het geslaagde jaarfeest.
De uittredende bestuursleden Christian en Staf werden bedankt met een gepast geschenk voor hun jarenlange inzet.
De jongste lid Louis Vergels pas 11 jaar ontving van zijn baankapitein Fred een beker als regelmatige jonge fietser.

De echtgenotes van de sponsors reikten met het bestuur de trofeeën aan de groepslaureaten:
Groep1 : Stef Bekkers
Groep 2 : Hugo Paesmans
Groep 3: Miel Van Den Brande
Groep 4 : Jean-Pierre Desmedt
Groep 5 : Joseph Demol

Huldiging van de clublaureaat, dit jaar was het Antoon Onnockx van groep 3.

Na het officieel gedeelte protocol volgende een lekkere buffet aansluitend met muziek tot in de vroege uurtjes.