Fotoalbum

Samenvatting speech bestuur

2006 was een bewogen jaar met ups en downs.
Er waren de talrijke valpartijen waarvan sommige ernstig. De uitstap naar Brecht genoot bitter weinig belangstelling: er waren amper 4 deelnemers.
De samenwerking met Vastiau-Godeau als sponsor liep ten einde en de overeenkomst werd niet meer verlengd.

Maar er waren ook positieve punten.
De stoempkermis werd eens te meer een succes.
De uitstappen naar zowel de Vogezen als naar de Dolomieten verliepen zonder noemenswaardige problemen op een valpartij na. De jaarlijkse barbeque op 15 augustus, in de Herisemmolen, mag weer een groot succes worden genoemd.

Maar vooral, wij hebben 2 nieuwe sponsors gevonden : garage Peugeot Ollivier en rijwielen Godeau.

Voor het verkrijgen van de nieuwe outfit moet er aan voorwaarden worden voldaan.

We wensen er als bestuur nogmaals op te wijzen dat we iedereen, in de nieuwe clubkledij verwachten, elke zondag van het officiële seizoen. Dit uit respect ten opzichte van onze nieuwe sponsors.

Bij groep 1 is er een wijziging, Michel geeft na 18 jaar als baankapitein de fakkel over aan Stefaan Bekkers. Wij wensen Stef al het beste toe.

1 minuut stilte voor het heengaan van Arthur Massaer.

Van 2 tot 4 juni 2007 : clubuitstap Vogezen (Eguisheim, maar 32 plaatsen)
Waarschijnlijk terug een uitstap naar de Alpen.
15 augustus 2007 : BBQ Herisemmolen.
Geen uitstap meer eind augustus.

Begroting en jaarresultaat boekjaar 2005-2006 werden goedgekeurd en de kas is nog steeds kerngezond.

Huldiging laureaten :
Groep 1: René Van De Weghe
Groep 2: Fons Walschot
Groep 3: Antoon Onnockx
Groep 4: Jean-Pierre Desmedt
Groep 5: Joseph Demol
Clubkampioen : Fred Windmolen

Staf en Italijonders werden bedankt voor het organiseren van de groepstuitstappen.

Dank aan Henri, Lisette en Ilona voor het offreren van het aperitief.

Het Bestuur