Fotoalbum

Verslag (Christian Nekkebroeck)

Zaterdag 26/11/05

Het jaarfeest 2005 wordt geopend door de voorzitter Christian Nekkebroeck om 19 u 30. Hij verwelkomt Schepen van Sport, Veerle Wauters. Jaren geleden was haar vader ook aanwezig op het jaarfeest in dezelfde hoedanigheid.
De Voorzitter meldde dat zijn beroepsleven het niet meer toeliet om er nog iets bovenop te nemen. Zijn recent fietsongeval heeft hem ook niet gemotiveerd om nog verder te doen als Voorzitter. De velen leden die hem kwamen bezoeken tijdens zijn revalidatie en hun medeleven en sympathie kwamen betuigen heeft hem goed gedaan. Maar het geeft hem ondertussen ook een schuld gevoel opdat hij nu stopt.
Hij deed ook een oproep aan al de brug en -gepensioneerden in de club, die zeker in staat zijn om zich meer te engageren voor de club.
Zoals België lijdt de WTC ook aan vergrijzing. Door gebrek aan jong bloed zal de WTC in de toekomst verder moeten met mensen op leeftijd maar die zeker nog niet afgeschreven zijn.
De Voorzitter verlaat hier geen zinkend schip, integendeel, alles loopt gesmeerd en hij hoopt van harte dat het nieuwe bestuur het nog beter doet.
De WTC zit al enkele jaren op kruissnelheid, en heeft een bron van inkomsten, de stoempkermis. De Voorzitter suggereert om die enige winstgevende activiteit goed in stand houden.
Hij bedankte de uittredende penningmeester Miel Dirickx die de kas verzorgd sinds 1995, en ook het jongste bestuurslid Manu Dewit, de coming man voor de volgende jaren, webmaster en nog zoveel meer, een uitstekende aanwinst.
Miel Vercammen is ondertussen uitgegroeid tot een enthousiaste en gedreven bestuurder met team spirit.
Vanzelfsprekend eindigt de Voorzitter met onze secretaris Michel Mougros, samen vormden zij een goed team, ze wisten beiden wat ze aan mekaar hadden en wie wat moest doen. Hij waardeert wat Michel doet voor de club en weet beter dan ook wie hoe groot zijn inzet is.

Tot slot bedankte de Voorzitter ook de sponsors en in het bijzonder Vastiau-Godeau voor de steun die zij al enkele jaren verlenen. Hij hoopt dat de WTC nog verder zal kunnen samenwerken met Vastiau-Godeau.
De Voorzitter hoeft dit jaar geen hulde te brengen aan een overleden clublid.
Dat was uiteindelijk het beste nieuws.

Na de toespraak van de Voorzitter werd olv de secretaris overgegaan tot de verkiezing van het nieuw bestuur.
Mieke Fontaine, Dirk Demol en Victor Tresignie telden de stemmen.

Manu Dewit, Michel Mougros, Christian Nekkebroeck, Miel Vercammen en Staf Volders werden met meer dan 93 % verkozen voor een nieuwe termijn van 2 jaar.
Bij de eerstvolgende vergadering zullen de mandaten vastgelegd worden, waaronder de nieuwe Voorzitter.
Daarop volgde het Kasverslag en de begroting voor 2006 voorgesteld door uittredend penningmeester Miel, gevolgd door het aflezen van het verslag door Mieke Truyaert, die werd aangeduid met Gust Feyaerts als revisor.
Het bestuur bedankte ook Lisette, Ilona en Henri (die wegens ziekte spijtig genoeg niet konden aanwezig zijn) niet alleen voor het aperitief dat ze offreerden, maar ook en vooral voor de goede zorgen waarmee zij ons wekelijks verwennen.
De clubmeter Mevr.Vandergucht kon wegens ziekte spijtig genoeg ook niet aanwezig zijn.
De secretaris bedankte al de mensen die hebben bijgedragen tot het geslaagde jaarfeest.

Veerle Wauters reikte met het bestuur de trofeeën uit aan de groeplaureaten:
Groep 1: Arthur Laurent
Groep 2: Gust Feyaerts
Groep 3: Willy Ramaekers
Groep 4: Fred Windmolen

Huldiging van de clublaureaten, dit jaar zijn er twee
Emiel Vandenbranden uit groep 3, uit het goede hout gesneden, komende uit een familie van oud-streekrenners: de Vandenbranden
En de andere is niemand minder dan Rob Geeraerts, uit groep 1, hij heeft een prachtig seizoen achter de rug en loog over de bergen Miel Dirickx, opdat hij tijdens zoveel jaren heeft gewaakt over ons geld.

Christian Nekkebroeck.