Fotoalbum

Afscheid van een voorbeeldig bestuurder: Vele leden waren ontroerd door het afscheid van Staf Volders als bestuurder. Jarenlang was hij een spilfiguur in de club. Staf is de bestuurder met de langste staat van dienst. Hij was dé man waarop elke keer beroep werd gedaan als er iets fout ging in de club. Staf bekleedde dan ook veel mandaten in het bestuur: secretaris, penningmeester, feestcommissaris, enz… Eens het probleem opgelost stelde hij het mandaat terug ter beschikking om zijn gewone bestuursfunctie verder uit te oefenen.
Staf werd voor zijn jarenlange en voorbeeldige inzet samen met zijn gezellin Marylène in de bloemetjes gezet.

Op 6 december 2003, ter gelegenheid van haar jongste algemene vergadering en jaarfeest, werd het bestuur herverkozen voor een termijn van twee jaar.
Ter vervanging van Staf Volders, uittredend bestuurder, werd Manu Dewit verkozen om dit mandaat verder te zetten.
Manu werd geboren in 1971, samenwonend met Veerle Volders (dochter van Staf), vader van 3 kinderen en werkt op de informatica afdeling van Electrabel.